Obserwatorium jest udostępniane dla grup zorganizowanych oraz szkół w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W ramach wizyty przewidziane są autorskie prelekcje jak i prezentacje wykonywane z pomocą multimediów z możliwością wyboru z pośród poniżej wskazanych zakresów tematycznych.:

Układ Słoneczny - W tym temacie uczniowie poznają budowę Układu Słonecznego oraz warunki panujące na jego planetach. Porównamy też wielkości ciał w Układzie Słonecznym oraz opowiemy o odległościach pomiędzy nimi. Przy dobrej pogodzie wykonamy obserwacje Słońca za pomocą specjalnie do tego celu przystosowanych teleskopów. Prelekcja może być przeprowadzona dla każdej grupy wiekowej – stopień zaawansowania będzie dostosowany do wieku uczestników.

Człowiek w Kosmosie - Wspólnie zastanowimy się jakie zagrożenia czyhają na człowieka w przestrzeni kosmicznej oraz jak musimy przygotować astronautę do lotu w kosmos aby mógł go odbyć możliwie bezpiecznie. Omówimy między innymi budowę skafandra kosmicznego i zastosowane w nim rozwiązania. Podczas prelekcji przewidzianych jest kilka doświadczeń z udziałem uczniów. Na zakończenie przedstawimy krótką historię lotów kosmicznych. Preferowany wiek uczestników – od 8 lat wzwyż.

Astromia i czas - Wytłumaczymy: na czym polega zjawisko dnia i nocy, jak powstają pory roku, dlaczego rok ma dwanaście miesięcy oraz jak powstał kalendarz, którego obecnie używamy. Przy dobrej pogodzie pokażemy jak wyznaczyć kierunki świata z użyciem cienia. W ramach pracy warsztatowej uczniowie sporządzą własne zegary słoneczne. Preferowany wiek uczestników – od 11 lat wzwyż.

Życie pozaziemskie – Odpowiemy na pytanie czy możliwe jest życie pozaziemskie i jakie warunki (według współczesnej wiedzy) musiałyby być spełnione aby takie życie mogło powstać. Opowiemy też jak odkrywane są planety poza słoneczne oraz jakie działania podejmuje człowiek żeby odkryć ślady obcych cywilizacji.

Księżyc – nasz najbliższy sąsiad

Księżyc to najbliższe Ziemi naturalne ciało niebieskie. Jak powstał? Dlaczego widzimy tylko jedną jego stronę? Czemu raz wydaje się mniejszy a innym razem większy? Dlaczego zmienia swój wygląd? Jak powstają zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca? Na te i inne pytanie dotyczące Księżyca odpowiemy w tym temacie. Preferowany wiek uczestników od 11 lat wzwyż. Temat może być zrealizowany w ramach podstawy programowej z fizyki dla 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Ewolucja gwiazd

W tym temacie omówimy cykl życia gwiazd od ich narodzin do (nieraz spektakularnej) śmierci. Powiemy czym jest wybuch supernowej. Omówimy późne etapy ewolucji masywnych gwiazd takie jak gwiazda neutronowa czy czarna dziura. Zastanowimy się co wspólnego mają wybuchy gwiazd z życiem na Ziemi? Preferowany wiek uczestników od 11 lat wzwyż. Dla bardziej zaawansowanych grup w ramach tego tematu omawiamy procesy termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz pochodzenie pierwiastków chemicznych.

 

Zakresy te są odpowiednio dobrane do wieku odwiedzających oraz poziomu wiedzy z astronomii i astro fizyki. Po każdej prelekcji przewidziane jest zwiedzanie obserwatorium, pokazy teleskopów oraz w przypadku sprzyjającej pogody obserwacje słońca lub gwiazd. Pokazy nieba są możliwe tylko przy bezchmurnym niebie, w razie nie sprzyjających warunków atmosferycznych zapraszamy na odtworzenie filmu nagranego w pogodny dzień.