Komety - wykonaj zdjęcie i prześlij je do nas!

Mieliśmy już w tym roku 2 kandydatki na ładne widoczne komety , niestety obydwie rozpadły się podczas zbliżania do Słońca . Pojawiła się wreszcie trzecia odkryta 27 marca kometa C/2020 F3 Neowise . Przez peryhelium przeszła 3 lipca i obecnie oddala się od Słońca. Ziemię minie w odległości 103 mln km 23 lipca. Obecnie wypada najlepszy okres obserwacji , można jej wypatrywać po zachodzie Słońca dosyć nisko nad północnym horyzontem . Teraz można ją obserwować praktycznie przez całą noc i jest widoczna gołym okiem już nawet z mniej zaświetlonych terenów miejskich. Znajduje się obecnie w gwiazdozbiorze Rysia pomiędzy gwiazdozbiorem Woźnicy i Wielkiej Niedźwiedzicy. Bliższe informacje o lokalizacji można znaleźć na stronie https://theskylive.com/c2020f3-info .

Do wykonania zdjęcia nie potrzeba zaawansowanego sprzętu , wystarczy statyw i jakikolwiek aparat fotograficzny którym można wykonać kilkusekundowe ekspozycje.

Zachęcam do fotografowania i przesyłania do nas zdjęć na adres astrocentrum.chelmiec@gmail.com.

Galeria zdjęć