Nasi w konkursie "Turystyczne skarby Małopolski" – prosimy o głosy.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn: „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI” - konkurs na najlepsze oferty i produkty turystyczne Województwa Małopolskiego. Zgłosiliśmy do tego konkursu dwie nasze kandydatury pierwsza w kategorii "Miejsce z klimatem" - miejscowość / gmina  z klimatem -  Wieś Paszyn, a drugą naszą propozycją w kategorii "Unikalna atrakcja turystyczna" jest obserwatorium astronomiczne ASTRO CENTRUM CHEŁMIEC.

Laureat w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość/gmina turystyczna” w 2019 r. otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 50 000,00 zł . Nagroda zostanie przekazana w formie pomocy finansowej gminie, będącej laureatem, bądź gminie, na terenie której położona jest miejscowość wyłoniona w konkursie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji oferty turystycznej laureata.

Dodatkowo, wszyscy laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie zostaną objęci kampanią promocyjną realizowaną przez Małopolską Organizację Turystyczną w roku następującym po roku, w którym Konkurs został rozstrzygnięty. Do tych działań będzie należało: sesja zdjęciowa, publikacja, konferencja, film promocyjny, i dużo więcej.

Głosowanie trwa od 11.09.2019r do 29.09.2019r. Głos można oddać na stronie http://konkurs.visitmalopolska.pl./konkursy.