Wystawa Barbary Gajewskiej "Obleczone chwile"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac Pani Barbary Gajewskiej, studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Sztuki Wizualne-Malarstwo i Rysunek, które można obejrzeć w Astro Centrum Chełmiec, ul. Marcinkowicka. Prace wystawione są w taki sposób, aby każdy przechodząc obok budynku mógł podziwiać Cykl 20 obrazów pt. „Obleczone Chwile”.


Poniżej, Pani Barbara prezentuje interesujący opis i przesłanie jakie niosą ze sobą Jej obrazy.
Zachęcamy do przeczytania i podziwiania wystawy!

Cykl pt. Obleczone chwile

Obleczone chwile to cykl 20 obrazów o rozmiarach 50x40 cm każdy, namalowanych w technice akrylu na płótnie. Cykl przedstawia historię życia anonimowych osób z perspektywy ubrań używanych w różnych sytuacjach i momentach ich życia. Kolejne obrazy ilustrują następujące po sobie etapy dojrzewania i przemijania człowieka. Cykl otwiera praca ukazująca niemowlęce śpiochy, a zamyka obraz czarnego odzienia związanego z żałobą.

W symboliczny sposób ukazany jest uniwersalny charakter ludzkiego życia, które niezmiennie zaczyna się od narodzin, a kończy śmiercią. Przedstawione fragmentarycznie ubiory, a czasem części ciała przypominają, że ubrania są nierozerwalnie związane z daną jednostką – z jej przeżyciami, marzeniami, sukcesami i porażkami, całym życiem. Odzież mimowolnie staje się niemym świadkiem codzienności każdego człowieka i wraz z nim przemija.

Każda z tych pofałdowanych tkanin ma w sobie zapisaną historię osób, które kiedyś ją nosiły. W pewnym sensie w odzieży zamyka się nie tylko czas przeznaczony człowiekowi na ziemi, ale również jego ponadczasowość. Z jednej strony ubrania determinują jednostkę, wyrażają jej osobowość, z drugiej natomiastsame przejmują cząstkę właściciela, stając się „przechowalnią” jego wspomnień. Człowiek na każdym etapie swojej egzystencji zmaga się z różnorodnymi trudnościami i słabościami, usiłując zarazem udowodnić samemu sobie i innym własną wartość. Tę nieodzowną potrzebę panowania nad losem wyrażają dwa napisy pojawiające się na ubraniach, w dwóch różnych momentach życia. W dzieciństwie każda dziewczynka chce być księżniczką (Princess), podziwianą i adorowaną przez otoczenie, w dorosłym życiu natomiast pragnie stać się królową, tak aby móc powiedzieć - Panuję nad wszystkim!, nawet jeśli jej królestwo ogranicza się do domowego ogniska w postaci kuchennego fartuszka.

Obleczone chwile to autorski cykl, w którym pragnęłam uwiecznić okruchy codzienności. Zatrzymać czas związany z nieubłaganym przemijaniem, który jest obojętny wobec ludzkich triumfów i niepowodzeń.
Inspiracją do namalowania cyklu stała się twórczość współczesnych polskich artystek wykorzystujących motyw draperii – Aldony Mickiewicz oraz Marii Malczewskiej-Bernhardt.

Barbara Gajewska